Chudoba 2020

Možná bychom občas měli nahlédnout místo nabídek obchodníků i na stránky statistik a to nejen českých. Extrémní chudoba nebo absolutní chudoba je nejkritičtější stádium chudoby, kdy mnoho lidí nemá přístup k základním potřebám, jako je jídlo, voda, přístřeší, hygienické zařízení a zdravotní péče. Světová banka definuje od roku 2015 extrémní chudobu jako živobytí jedné osoby za méně než 1,90 $/den. Banka „odhaduje„, že za těchto podmínek žije v současnosti okolo 800 milionu lidí.

V ČR podle tabulek neexistuje extrémní chudoba. Je to poněkud zarážející fakt a všichni víme, že i nesmyslný. Téměř desetina obyvatel Česka žije pod hranicí příjmové chudoby. Desítky tisíc Čechů žijí bez domova (což podle některých institucí není extrémní chudoba), dalších víc než sto tisíc lidí žije na ubytovnách či jim hrozí ztráta bydlení. Sto tisíc Čechů se potápí ve spirále zadlužení a proti stovkám tisíc jsou vedeny exekuce. Další stovky tisíc lidí se pohybují na hraně, kdy stačí nečekaný výdaj a následuje pád.

Charitativní organizace Oxfam vydala nedávno ne zrovna přívětivou zprávu o světové ekonomické nerovnosti. Přes dva tisíce dolarových miliardářů disponovalo v roce 2019 větším majetkem než 4,6 miliardy lidí dohromady a počet miliardářů se za poslední dekádu zdvojnásobil. Přitom tu mluvíme o době po světové hospodářské krizi, kdy lidé po celém světe přicházeli o práci, úspory i o bydlení. Například jen v Evropské unii 20 % obyvatel s nejvyšším disponibilním příjmem mělo pětkrát vyšší příjem než dolních 20 % občanů Unie.

Za zajímavé srovnání můžeme považovat i pohled na míru rizika chudoby mezi zaměstnanými lidmi. Ta je podle grafu nejvyšší v Rumunsku. Na druhém místě je možná trochu překvapivě Lucembursko, tedy v zemi s nejvyššími příjmy, ale tam jsou na druhou stranu tak obrovské výdaje na živobytí, že dochází ke zvýšení zmíněných rizik. Následuje Itálie a Španělsko. V celé EU hrozí chudoba téměř každému desátému zaměstnanci a mezi země s nejnižším rizikem tohoto typu patří údajně ČR a Finsko. Jak však bylo uvedeno výše, není možný tak jednoduchý pohled.

V Česku žije nejméně sto tisíc dětí ohrožených chudobou. Čísla za celou Evropu jsou přímo monstrózní, ale EU si dovolí vydávat prohlášení například tohoto znění: Nerovnost v rozdělení příjmů může na jedné straně motivovat lidi, aby zlepšili svoji situaci prostřednictvím práce, inovací a nebo získáním nových zručností, zkušeností a technologií. Patrně mají autoři takových mouder představu, že například uklízečka po nich umyje toalety nějakým inovativním způsobem a získá za to mnohem vyšší mzdu. Ono nestačí, že lidé dřou často 12 hodin denně, rada zní: „Přidej víc!“

Závěrem snad jen taková malá poznámka. Američtí a kanadští vědci ve svém výzkumu zjistili, jak velký dopad má chudoba na naši DNA – může změnit téměř osm procent genetického kódu. K tomuto číslo dospěli na základě zkoumání genomu a dalších dat získaných od matek a jejich dospělých dětí. Tým odhalil vazbu mezi socioekonomickým statusem, tedy sociálním a hospodářským postavením rodiny, v níž dítě vyrůstalo, a tendencí genů k modifikaci. Změny kódu určitě nejsou pozitivní.

Zrovna Spojené státy americké se potýkají s velmi výraznou zátěží v podobě chudoby obyvatelstva včetně dětí!

Inu, kapitalismus …

Číst více

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *