Futurum

Projekt Futurum představuje moderní, humánní a demokratickou cestu k liberálnímu komunismu, je projektem politické filosofie, výstupů a studia základních otázek týkajících se lidské společnosti, moci, vlády a hospodaření celku. Zabývá se i dalšími aspekty, jakými jsou také svoboda, spravedlnost a podmínky uspořádání obce a civilizace včetně životních podmínek a prostředí s preferencí kolektivního systému. Vysvětluje, jak zásadně se odlišuje od totalitního modelu minulého století. Totiž socialismus i fáze komunistická nemá v jádru žádná bezpráví, která těmto ideálům dodalo bolševické křídlo a teze Manifestu. Svobodná cesta ke komunismu může a musí být postavena čistě na demokratických základech, tedy rozhodnutích přijatých dle vůle většiny.

Pohled na komunismus je dnes poněkud zamlžen událostmi, které se samotným pojmem a významem v podstatě nekorespondují. Komunistické ideály vznikaly už v antických dobách a různé kultury jim přiřkly rozličný charakter. Co zůstává jsou fakta, nikoliv štvavá prohlášení. Komunismus je politická ideologie požadující společné vlastnictví a odmítající třídní rozdíly mezi lidmi. Nic víc – nic méně. Jestliže svět pochopí, že pouze celospolečenské a komunitní či kolektivní formy vlastnictví mohou být globálně prospěšné a člověk člověku roven jest, pak dojdeme k dalšímu evolučnímu stupni.

Ano, v minulých dobách se cesta ke komunismu mírně řečeno nevyvedla a mocní svůj vliv lemovali zločinem! Přesto je možné ony základní myšlenky uchopit jinak a také jinak pochopit. Veškerou moc nemůže patřit jednotlivcům, nebo nějaké straně. Rovnost je nutná i na úrovni vládní.

Zdrojem vždy a za všech okolností musí být ona demokracie, neb jedině ta je zárukou pokroku a lidských práv. Projekt Futurum je předobrazem nové společnosti. Je na počátku, ve fázi tezí a úvah, na prahu filosofie, přesto se v něm skrývá netušený potenciál. Tento projekt má za cíl zcela změnit život každého z nás, i příštích generací. Obhajuje však vizi světa, která se současné moci nezamlouvá.

Program je jasně definován. S vaší podporou lze napravit křivdy, chyby a často i nelidské podmínky pro život všech občanů a to nejen v ČR. Přinášíme zásadní politicko-ekonomickou změnu. Chceme skutečnou společnost lidí svobodných a rovnoprávných, postavenou na kolektivní správě věcí veřejných. Prioritou je svobodný, prosperující a sociálně spravedlivý systém, pečující o obnovu životního prostředí, zajišťující všem lidem dostatečnou životní úroveň a prosazující solidaritu, mír, obecnou bezpečnost a stabilitu nejen v oblasti ekonomické, ale také v mezinárodních vztazích.

KE STAŽENÍ: PROJEKT FUTURUM

Žádná klišé, žádné plané sliby, jen zásadní, rychlé a skutečné změny se mohou stát hybnou silou, která ochrání prostředí dané nám přírodou, i nás samotné. Všichni jsme totiž jako děti. Spalujeme se. Ničíme. Nebereme v potaz jakékoliv varování. Likvidujeme a bezhlavě zahleděni do sebe určujeme neblahý osud všem! Vládnou nám individua, která naprosto přehlížejí realitu a všednost dnů lidských jednotek. Při velikosti civilizace novodobí faraoni sklízí své ovoce rukou otroka a stále se snaží o evoluční skok. Ten však v současném kapitalistickém držení světa a striktně tržním prostředí nepřichází a nikdy nepřijde.

Změna je nutná! Přidejte se k nám, k lidem, kteří chtějí jiný svět. Svět bez hladu, válek, zločinů a otroctví. Vysvětlujte trpělivě odpůrcům, že nejde o žádné volání po návratu diktatury. Sdílejte naše myšlenky a program liberálního komunismu budoucnosti. Projekt Futurum je otevřený všem. Právě teď vzniká nové hnutí. Podpořte nás na Facebooku …