Lidská mysl

Socialismus je pro řadu hnutí konečným cílem, zpravidla systémem omezujícím moc buržoazie. Marxismus jej chápe pouze jako přechodnou fázi mezi kapitalismem a komunismem, v podstatě jako kapitalismus bez buržoazie. Projekt Futurum však spoléhá na přechod od socialismu ke komunismu s pomocí moderních technologií a kolektivní správy demokratické společnosti. Základem pro pochopení je vysvětlení skutečných významů slov „demokracie“ i „komunismus“ a uvědomění si toho, že ani dnes nežijeme v absolutní svobodě stejně, jako minulý režim nebyl ani zdaleka komunismem!

Kapitalismus je průbojný a vede k rychlému rozvoji technologií. Nic však nebrání tomu, aby tomu tak bylo i v komunismu. Jediný rozdíl je v motivaci. Zatímco v kapitalismu i věda, projekce a konstrukční činnost je vykonávána lidmi, kteří tak činí pro osobní zisk a zisk majitelů patentů, zaměstnavatelů, investorů, a vyšších finančních skupin, tak v komunismu je motivací celospolečenský prospěch a zisk celku, případně pozitivní vliv na životní prostředí, přírodní síly a ekosystémy, a další formy profitu. Je snad taková motivace slabá? A pro koho?

Proč si přejeme a preferujeme společnost postavenou na jiném než kapitalistickém základě? Jednoduše jde o přesvědčení, že svět ovládaný finančními toky a neustálou honbou za co nejvyššími příjmy a co největším ziskem vede lidskou civilizaci akorát do záhuby. Lidé se pachtí ve světě neurvalého materialismu za vidinou lepšího života a jdou přitom doslova přes mrtvoly. Je většinou úplně jedno, že nový mobil vyrobil někdo, kdo si za svou mzdu sotva koupí chléb denní potřeby. Je většině lhostejné, že jsou v honbě za ziskem vypuštěny do přírody tisíce tun plastů. Jsou našemu současnému systému naprosto ukradené trendy vedoucí k likvidaci životního prostředí. Pouze tvorba zisku a touha po dalších zdrojích levných sil a surovinách vytvářejí napětí, politickou destabilizaci a války.

Mamon a bohatství ovládají svět a dokonce lidskou mysl natolik, že se považuje za normální učit děti žádat od života co nejvíce jen proto, aby se formovaly další generace produkující nějaký pozitivní ekonomický ukazatel. Jedinec je dnes degradován na jakýsi stroj. Uč se, člověče, uč se žít dle pravidel a povzbuď svou touhu po zboží. Pracuj co nejvíce, vydělávej co nejvíce. Nakupuj co nejvíce a co nejdéle. Buď zdráv a plať za léky co nejvíce. Získej víc. Najdi si i druhou práci. Generuj zisk. Investuj. Žij naplno. Všímej si novinek a plň svůj nákupní košík. Vezmi si úvěr a plať. Získej hypotéku a plať. Kup co nejlepší auto. Užij si nejlepší dovolenou. Své děti voď do nákupních center a pouštěj jim reklamy.

Je přece jedno, že někde v Sýrii lidé trpí. Trpící v Africe jsou daleko. Prales jihoamerických domorodců přece také nepotřebuješ, jen tamní dřevo a zlato. Nevadí, že je vzduch ve městech nedýchatelný. Nevadí, že soused mrzne, protože mu exekutor zablokoval účty. Zkrátka, kapitalismus vytváří z lidí hyeny a to ještě urážíme ono zvíře. Kapitalismus dělá z lidí Zombies lačné po úplně všem a stávají se tak horšími než šelmy. I lvi a tygři loví jen tehdy, když mají hlad. Lidé v kapitalismu ne. Chtějí stále víc a stále víc se prohlubují rozdíly mezi nimi. Je stále více dolarů na účtech miliardářů a stále více těch, kteří žijí v nuzných příbytcích a to na všech kontinentech.

Naprostý nesoulad a nepoměr. K tomu bezohlednost a nezájem všechny problémy urovnat. Přitom všechno má svá řešení. Stačí vzít rozum do hrsti. Stačí přestat naslouchat lhářům a podvodníkům i falešným prorokům. Stačí se zamyslet a poznat například skutečnou podstatu komunistických ideálů. Pokuste se o to. Pokusme se pochopit, že komunismus není tím, co nám o něm vykládají. Není tím zločinným obdobím, co svět poznal v minulém století. Nevěřte slepě těm, kteří potřebují každého z nás jen a jen k růstu kapitálu. Komunismus je humánní směr, který v souladu s demokratickými principy dokáže vnést do života lidí tolik potřebný řád a jistoty. Pouze v komunismu přežije lidská civilizace a naše modrá planeta.

Číst více

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *