Moderní pojetí

Politický režim pod vedením KSČ letech 1948-1989 byl zločinný a zavrženíhodný – tak praví současný zákon. Ano – nelze než souhlasit. Skutečně mocní lidé té doby vykonávali i skutky nelidské! Rozhodně však nešlo o komunismus či socialismus s lidskou tváří, nebo demokratický socialismus a už vůbec ne o komunismus liberální. I přes veškeré hospodářské úspěchy ČSSR a úctu a vděk Rusům za osvobození od fašismu je třeba přiznat, že celou popisovanou dobu šlo o jasný diktát moskevského centra bolševického křídla.

Píše se rok 2020 a svět má zcela jinou podobu, než jaký byl stav po porážce carského Ruska, i odlišnou od situace po II. světové válce. Uvědomme si, že skutečná síla moderního pojetí komunismu je lidskost, mír a nenásilná demokratická forma politiky. Ani Marx neuvádí násilnou revoluci a vládu jako jediný prostředek přeměny. Buďme humánní komunisté – Vždy a za všech okolností! Levice ve světě už snad tímto směrem kráčí.

Občané České republiky jsou dnes opojeni dostatkem zboží (nejisté kvality) a relativně dostatečným počtem pracovních příležitostí. Otázkou je, zda výše mzdy je odpovídající nákladům na život a jak dlouho ještě tato situace potrvá, než investoři přemístí výrobní provozy do zemí s mnohem levnější pracovní silou a výrobními náklady, případně kdy i k nám tato levná pracovní síla dorazí prostřednictvím řízené i neřízené migrace.

Dále bychom měli myslet na tragické osudy těch, kteří nezvládají splácet hypotéky a všech, kteří spadnou až na dno poté, co ekonomická bublina splaskne! Ekonomický růst není nikdy nekonečný! Ani teď, kdy prožíváme jistý boom, dluh ČR neklesá. Uvědomují si mladí lidé ve své bezstarostné náladě, že to jsou právě ONI, kdo ty miliardy bude splácet ⁉

„Násilí nevyplývá z podstaty našeho světového názoru. Je nepřípustné.“

Komunismus? To v pravém slova smyslu není systém vlády jedné strany. Není tím, co ve světě i v ČSSR předvedly takzvané komunistické strany. Komunismus je idea o společenství lidí, kteří si demokratickou formou vládnou sami a volí si dobrovolně a svobodně život v beztřídní společnosti, rovnosti a ekonomické stabilitě podpořené povětšinou společným vlastnictvím včetně výrobních prostředků. Ve skutečnosti jde o humánní myšlenku, kterou v minulém století zneužily politické síly k ovládnutí poloviny světa, přesto komunismus nelze považovat za přežitek či zlo. Obzvláště, je-li tento systém komunismem liberálním a demokratickým.

Nikde na světě totiž nebyl nikým nastolen ve větším měřítku a i socialistická zřízení k němu měla hodně daleko. Především pro zločinná pochybení s ohledem na lidská práva a absolutní nepochopení základní linie požadavků komunismu. Jednou, za pár měsíců, let či století bude i vstřícný, lidský a nenásilný komunismus překonán mnohem sofistikovanějšími ideály a ona rovnost mezi lidmi získá zcela jiný a nečekaný rozměr, který v oblasti sociální a evoluční je nám všem prozatím skryt. Snad pochopíte. Snad se povznesete nad svá ega.

Pokud ve své mysli oddělíme vládu komunistů ve východním bloku od skutečné podstaty komunistické myšlenky, pak zjistíme, že společná cesta lidstva má především logiku. Individuální akce nemají nikdy dlouhého trvání. Jen společně je možné dokázat víc a když se podpoří společné úsilí i společnými zdroji a výrobními prostředky, ke všemu na naprosto dobrovolné bázi a s demokratickou podporou většiny, pak jsou dveře komunistické společnosti otevřené.

Nejde o žádnou agitaci. Nelepte to na nástěnky. Spíše jde o námět k zamyšlení. Vždy se radostněji pracuje na projektu, který nese ovoce všem a nejen úzké skupině zbohatlíků.

Číst více

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *