Na obou stranách

Vyjádření k politickým procesům a zločinům takzvaného „komunismu“ lze říci snad jen tolik …

Byla to doba divoká, nespravedlivá a vládnoucí síla často zneužívala svou moc. Mučení i smrti provázely období socialismu minulého století. Šlo o selhání lidí, částečně systému, nikoliv však ideálů. Nic takového se nemuselo dít a odehrávat. Nespravedlivé procesy vedli lidé, kteří ohýbali paragrafy tak, jak se jim to v danou chvíli hodilo. Nesmíme však zapomínat na to, že svět nebyl jen východní blok a mnohé akce byly také reakcí na podněty a aktivity vnitřních i vnějších událostí.

V padesátých i šedesátých letech minulého století měl i v demokratických USA život zcela jiný ráz. Mučení a smrti provázely i tamní režim a k tomu setrvávala nenávist mezi lidmi v podobě rasismu. Není třeba ani dodávat, jakých zvěrstev se západ dopouštěl ve světě. Například ve Vietnamu. Zlo je zlo a tehdy byl svět nejen rozeklán, ale také nepřátelský a krutý na obou stranách železné opony. Nelze omlouvat ani zločiny tehdejších bolševiků, ani tzv. demokratů, liberálů a kapitalistů na západě.

Po destrukci sovětského impéria však planetu ovládlo jediné zlo a jeho důsledky je možné vidět i v těchto dnech. Jako skuteční komunisté, jako ti, kteří vidí břemeno minulosti, jako ti, kteří ctí lidská práva, budeme se vždy stavět na stranu Míru, spravedlnosti a pravdy. Vykonstruovaných lží bylo už dost – jak v minulosti, tak i dnes! Je čas vnést světlo pravdy do všech koutů dějin lidstva. Jestliže je někdo vrah, je to zkrátka vrah a je jedno, jestli si říká komunista, nebo demokrat.

Není hrdinství dětem lhát o věcech dávno minulých. Ano, i v Československu se kradlo, zabíjelo, lhalo a to na všech úrovních. Bohužel. Žádná ústava, žádný zákon to však nevyžadoval. Někteří lidé v přesvědčení, že získají pro sebe víc, uchýlili se k činům, které nemají ani s lidovou demokracií nic společného. Tak tedy ani v socialismu minulého století nedošlo k naplnění poctivé myšlenky, kterou onen komunismus bezesporu jest. Není možné spojovat neslučitelné.

V nekomunistických zemích demokratických zločin také kvetl a kvete dál ještě víc. Napadne snad někoho dnes spojovat hodnoty demokracie a kapitalismu se zločiny a veškerým zlem, terorem, chudobou, hladověním, nezaměstnaností? Někoho jistě ano, ale ten bývá rychle umlčen, zablokován, zesměšněn, znemožněn, atd. A věřte, že nejen ve světě, ale i u nás mají lidé hlad, jsou nemocní a nemají na léky, nemohou pracovat, jsou staří a chudí, nebo už jen zoufalí …

K nespravedlnosti se nemůžeme stavět tak, že označíme za špatné vše, co bylo před „x“ lety a dnes je vše Oukej! Jestliže z minulosti vybereme to dobré, včetně jistých fragmentů neškodné komunizace, pak s vědomím naprosté neschopnosti člověka nést majetek do příštích životů, zůstává mnohem efektivnější vložit svůj díl do rukou skupiny, celku, civilizace. Není to sen. Komunismus musí být globální.

Už kvůli odkazu věků a událostem ne tolik dávným je kontrola mechanismů nejen ekonomických v měřítku nadnárodním jedinou cestou v další fázi evoluce člověka. Internacionální soudržnost v zájmu přežití lidstva. Už žádné vykonstruované procesy, lágry, ostnaté dráty a krádeže. Jen cestou demokracie a vzdělávání bez předsudků můžeme se posunout zas o krůček vpřed. I tato planeta si žádá koordinovaný postup.

Vraťme se však na chvíli ještě do socialistického Československa. Víte, ještě je dost lidí, kteří si pamatují nejen léta poválečná, ale také šedesátky, utažená léta sedmdesátá a poněkud uvolněné roky po roce 1980. Dnešní děti a mládež si myslí, že v těchto dekádách nevedli lidé normální život a všude byli jen estébáci, střílející vojáci i stranické skupiny. Ono tak ale nebylo. Dnes jsme sledovaní všichni mnohem víc …

Číst více

1 komentář

  1. Planeta si žádá.. Všichni vědí co si planeta žádá, v OSN vydávají memoranda, a stejně se nic zásadního neděje.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *