Nad propastí

Levicová hnutí celého světa měla by se zvednout a vystoupit ze stínu negativní propagandy médií a současné vládní moci. Už nikdo nechce diktaturu. Ani moderní komunisté ne. Jiný svět je možný a lze ho dosáhnout klidnou cestou a demokratickými prostředky. Mocným nástrojem jsou referenda a volby.

Ptáte se co pak? Jak bude svět vypadat po ukončení nebo pádu kapitalismu? Jsou vlastně tři varianty. Naprostá zkáza, chaoz a války, začátek nové kapitalistické éry, nebo přechod k celospolečenskému hospodaření. V každém případě nečekejte sliby Ráje na zemi. V případě nástupu komunismu, jako jediné schůdné a moderní cesty, budou si občané vládnout sami. Samotná demokracie bude na vyšší úrovni. Postupně soukromý majetek ztratí smysl a hodnotu. Na vzestupu bude sounáležitost a lidskost. Civilizace zcela změní tvář. Nebude sobě ani planetě škodit. Nebude škodit ani jednotlivcům. Lidé si budou rovni. V povinnostech i právech. Ona rovnost však přejde i do poměrů majetkových. Je totiž nadále neúnosné, aby úzká elitní skupina miliardářů vlastnila většinu majetku světa a přitom více než miliarda lidí žila v chudobě, hladu a bez lékařské pomoci i bez naděje na změnu v současných režimech světových vlád, nadnárodních celků a globální ekonomiky. Komunismus je budoucnost!

Jen malá otázka k zamyšlení: Tušíte proč se kapitalismus tak negativně vyjadřuje o komunismu? Kvůli událostem v minulém století? Chrání lidská práva? Vždyť kapitalismus je zodpovědný za zmar mnohem většího počtu lidských životů a osudů! Za války. Extrémní chudobu. Nezaměstnanost. Proč tedy? Přece chrání sám sebe! Zatímco moderní komunisté v celém světě odsoudili zločiny, kterých se dopouštěly vlády jménem socialistické moci, kapitalismus své omyly a zlo nejen že neodsoudil, ale ani si je nepřizná a páchá dílo zkázy dál! Kapitalismus je nereformovatelný a i nadále špatný.

Budoucnost? Přichází doba supertechnologií a nových vědních oborů. Paradoxně se však svět stále potácí nad propastí globální války i chudoby. Jistou inspirací může být civilizace založená na zdrojích. Aby však lidstvo udělalo krok vpřed, musí být zcela změněny sociální vazby, přístup k majetku, efektivitě a hodnocení lidské práce. Je všeho člověk vůbec schopen? Samozřejmě. Jen musí prozřít a pochopit tendence nejen Projektu Futurum. Jak by se vám líbil svět v souladu s přírodou a únosnou energetickou náročností? Technologie již existují – stačí chtít něco změnit. Stačí otevřít oči!

Je to věda, ale veškeré poznatky z minulosti musí být převedeny do současného jazyka, kterému společnost nejen porozumí, ale bude schopna nové vize i přijmout. Jak bylo zde již mnohokrát uvedeno – komunistické hnutí již nikdy nesmí sebou nést zločinnou zátěž minulých pokusů o socialistický systém. Slova Marxe a Engelse o potlačení kapitalismu silou již nelze akceptovat. Nejsou platná. Začíná nová epocha. Už nelze dál vnášet do diskuzí polovičaté názory a nepravdy. Všechny karty na stole, to je smysl nejen tohoto textu. Zločiny minulého režimu odevzdejme dějepiscům. Poučme se, ale ponechme minulost za zády. Pojmenujme jednotlivá údobí správně. Zároveň a hlavně se zaměřme na budoucnost. Epocha lidstva zdaleka nekončí a je pouze na nás, jestli přijmeme humánní, demokratickou, svobodnou, zkrátka lidskou tvář socialismu a komunismu tak, jak tomu mělo být už od počátku.

Kapitalismus požírá sám sebe a východiskem pro světovou ekonomiku jsou pouze nové trhy, levná pracovní síla a zisk dalších zdrojů surovin. Systém má však problém – planeta není nafukovací a lidé nebudou do nekonečna snášet útlak ne nepodobný středověkým praktikám. Zde si připomeňme slova Bernarda Sanderse, amerického kandidáta na prezidenta za demokratickou stranu, politika a senátora státu Vermont:„Je to směšné, někdy američtí novináři mluví o tom, jak je některá země špatná, protože lidé tam občas stojí frontu na jídlo. To je dobrá věc. V jiných zemích lidé na jídlo nečekají ve frontách. Bohatí tam jídlo seberou a chudí umřou hlady!!“

Jak dlouho ještě budou lidé nosit pásku přes oči? Opravdu stačí jen plné kontejnery, sklady a regály zboží pro spokojenost většiny? Ne, nevěřte tomu. Dole už to doutná …

Číst více

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *