Nesrovnatelné

Je třeba se pozastavit nad srovnáváním „komunismu“ s nacismem. Ano, i taková pošetilost některé napadá. Pravděpodobně kvůli počtu připisovaných obětí, ale spíše z důvodu neznalosti základů a dějin. Krom toho je naší povinností v pravdě připomenout, že to byli mimo jiné právě komunisté, kteří nasazovali životy a bránili podstatnou část Evropy proti zlovůli fašistického monstra. V té souvislosti se naskýtá otázka: Kdo ze současných křiklounů a antikomunistů by byl ochoten jít proti pancéřové pěsti?

Není těžké pochopit, vzhledem k některým událostem z doby vlády KSČ, že se při slově „komunismus“ někomu otevírá ta příslovečná kudla v kapse. Pro mnohé to nebylo lehké obzvlášť, když nesouhlasili s režimem a jednotlivými kroky tehdejších potentátů. Jenomže do jednoho pytle není možné strkat všechno a do pojmu komunismus zahrnout i to, co tam ve skutečnosti nepatří. Komunismus je idea o rovnosti a společné správě majetku. Idea neškodná a humánní. Dokonce funkční. Bohužel z ní lidé v minulosti učinili směr poněkud kontroverzní.

Vytrhávat veškeré události z kontextu dějin a reality doby je vážně nesmyslné. Často se dnes hovoří o manipulaci dějin a přepisování historie. Dělo se to vždy. Za císaře pána, za první republiky, za bolševika a děje se to i dnes. Opět ale většinou jen proto, aby z toho někdo měl osobní prospěch. V současnosti se tak ale děje i z důvodu manipulace s veřejností. S dětmi. Je přece úžasné vychovat si přívržence a oddané otroky a stroje na peníze.

1. Nacionální socialismus (nacismus) šel cestou úplného vyhlazení jiných národů a ras.
2. Internacionální socialismus minulého století v konečném důsledku má také mnoho obětí.
3. Války církve (nejen římské) ať už kořistné či nenávistné zanechaly také mnoho obětí.
4. Kapitalismus DOPOSUD má na svědomí rovněž miliony obětí, přitom systém stále existuje!

Je při vší úctě jedno kolik obětí – všechny tyto systémy sebou nesly a v případě kapitalismu stále nesou chyby a nebezpečí! I jedna jediná oběť je závažným skutkem a prohrou lidskosti. Zde je nutné zvýšit hlas a důrazně říci:

KOMUNISMUS V PRAXI NIKDY NEEXISTOVAL A SOUČASNÁ CESTA KOMUNISTICKÉHO HNUTÍ, KTEROU PREZENTUJE PROJEKT FUTURUM, NEVYKAZUJE ŽÁDNÉ ZNÁMKY POŽADAVKU NÁSILÍ.

Moderní levice naopak odsuzuje zločiny minulosti včetně těch, které páchali lidé v pokřiveném zájmu socialismu, nebo spíše jeho elit. Projekt Futurum projevuje zásadní nesouhlas s násilím vůči jednotlivcům a skupinám osob – demonstrantům, nesouhlas s válkami, které často bez mandátu Rady bezpečnosti OSN vede současná západní koalice!

Srovnávat komunisty s nacismem či fašismem je naprosto zcestné. Skandovat nesmyslná hesla je hloupé. Není lepší, vážení odpůrci, zeptat se komunistů na program, pohnutky, cíle a vést dialog? Komunistů a jejich voličů jsou totiž ve světě desítky milionů a rozsévat nenávist je pouhou cestou k občanským nepokojům. Vážení odpůrci – to opravdu chcete?? Projekt Futurum požaduje civilizovanou výměnu názorů – nikoliv pouliční roztržky a vyhrocené spory. Důležitá je přece pravda, ať už je jakákoliv. Hledání pravdy je jednou z priorit.

Chceme také konečně slyšet pravdu o tom kdo začal kterou válku, kde vzala církev majetky, co motivovalo ruský národ při osvobozování území Československa, jaký byl skutečný důvod vpádu VS v roce 1968, pravdu o procesech, o událostech na hranicích naší země, i o tom, zda převrat v roce 1989 nebyl způsoben vměšováním zahraničních sil. Možná, že se společně dopátráme nečekaných informací.

Číst více

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *