Pochopit význam

Současný stav levice na politické scéně je tristní. Nebude problém v tom, že jsou levicové strany rozkládány zevnitř? Nebo že se odklánějí od svých původních programů a zrazují vlastní myšlenky jen proto, aby se lídři těchto stran zalíbili co největšímu počtu voličů? Pokud například komunisté podpoří pravicovou vládu, nebo dokonce vytvoří koalici barevnou, zůstanou vůbec ještě komunisty? Komunisté musí přece pevně stát za svými ideály a programem. Už prakticky není kam ustupovat. JEN KOMPROMISY KAPITALISMUS NEODSTRANÍ!! Ono dávné heslo „Čelem k masám“ mělo a má totiž stále něco do sebe. Budou-li komunisté zalezlí v koutě a bádat v knihách marxismu bez viditelné akce, nezmění se nic. VŮBEC NIC!

Prezentace Projektu Futurum na sociálních sítích nebyla zahájena proto, abychom se vzájemně plácali po ramenou. Byla zahájena, aby si i nekomunisté a dokonce i antikomunisté mohli přečíst, kam může a mělo by kráčet dál komunistické hnutí a to nejen v ČR a na Slovensku, ale i v Evropě a světě vůbec. Důležité ovšem je to, aby lidé začali vnímat a chápat význam slova „komunismus“ správně a bez chybných vazeb na minulost. Mezi skutečné a moderní zásady komunismu budoucnosti totiž svoboda a demokracie neoddělitelně patří! Je to všechno důležité. Obzvláště pokud si uvědomíme, kolik je relativity, byrokratické totality a diktátu dnes všude kolem nás.

Není možné skrývat temnou minulost a zločinné události režimu let 1948 – 1989 v Československu stejně, jako není možné lhát a jinak vykládat zločiny kapitalismu i současného rádoby liberálního monetarismu. Nejen JUDr. Milada Horáková, ale i mnoho dalších lidí, pokud byli nespravedlivě odsouzeni k čemukoliv, musí nám být připomínkou a výstrahou před každým systémem, který by se měl chovat nelidsky, ať už je či bude pojmenován jakkoliv. Nehledejme výmluvy. Není možné tvrdit, že se režim bránil jako každý jiný. Je třeba přiznat, že to byla právě moc (nesprávně) zvoucí se komunistickou, která páchala zlo! Je však také třeba vyzdvihnout fakt, že tehdejší režim i lidé u moci měli ke komunismu v pravém významu opravdu hodně daleko!!

Komunistické hnutí současnosti nesmí být spojováno s příkořím a represemi. Pochopení Projektu Futurum je základem. Komunismus musí být humánní a demokratický společenský systém, který cestou svobodné vůle občanů a oproštěn od jakékoliv formy násilí eliminuje rozdíly mezi lidmi tak, jak to ukládá deklarace lidských práv a Ústava ČR! Měli bychom naplnit pravý význam těchto dokumentů.

Je zároveň třeba přiznat, že současný politicko – ekonomický systém tuto rovnost mezi lidmi nesplňuje a mnohým naopak vytváří překážky a limity, které ve svém důsledku nedovolují všem lidem spravedlivě a stejnou měrou poskytnout potřebnou zdravotní péči, potřebné vzdělání dle schopností jedince a vhodné bydlení i odpovídající kvalitní a zdravé stravování. Důvodem je špatná ekonomická situace jedinců i rodin zapříčiněná právě zvýhodňováním majetné skupiny lidí, která vytváří další ekonomický tlak na jednotlivce, rodiny a společenství.

Není možné v moderní společnosti dál tolerovat to, že si lepší lékařskou péči někdo může zaplatit a jiný nikoliv! Není možné tolerovat to, že si někdo může dovolit studovat a jiný jedinec ne – neb náklady spojené se vzděláváním jsou velkou zátěží pro obrovský počet rodin a sektor státu tak přichází o nadané! Není možné tolerovat ani faktickou neschopnost poskytnout lidem to základní, co lidé potřebují a tím je střecha nad hlavou, přitom je v současném systému dovoleno jistým institucím dokonce byty i domy brát! Je naprosto absurdní, že se v naší zemi vyrábí, nebo do naší země dováží potraviny jiné jakosti, kvality a často i nezdravé či šizené potraviny, a navíc je to ospravedlňováno cenou a výroky, že si lidé za kvalitnější zboží prostě musí připlatit! Projekt Futurum odmítá vytváření rozdílů mezi lidmi a jakoukoliv kastaci a řazení do společenských tříd.

Komunismus nikdy neexistoval a chápeme, že pokusy o jeho vytvoření byly zlé. Přesto s vroucí a dobrou myšlenkou se nelze rozloučit jen na základě chyb. Naopak. Jestliže se těchto chyb budeme vyvarovat, je možné v budoucnu vytvořit společenství, které se mnohem více přiblíží lidským ideálům mezi které i komunisté řadí svobodu, rovnost, demokracii a mír. Žijeme prý ve svobodné společnosti. Přesto se opravdu mnoho lidí bojí mluvit – bojí říct svůj názor. Ze strachu o práci, ze strachu, že budou zesměšněni a sociálně vyloučeni, že ztratí přátele i rodinu. Třeba jen proto, když volí jinou politickou stranu než většina, například když volí komunisty. Pochopte – současný systém nemusí persekuovat a lámat lidi skrze nějakou „StB“. Současný systém tlačí lidi ke zdi jiným způsobem. Elektronickým blokováním názorů, zamezením kariérního postupu, sociálním vyloučením a dalšími způsoby. Kapitalismus současnosti vytváří zdi a hradby. Dnes nejsou ostnaté dráty na hranicích – jsou přímo v lidech!!

Už prakticky není kam ustupovat. Není. A pokud má člověk v sobě kousek cti, hrdosti a touhy žít ve spravedlivém světě bez stresu, válek, násilí a neustálé honby za majetkem, přikloní se k jiným názorům, než jaké jsou právě módní, oblíbené a různými institucemi záměrně preferované. Komunistickou myšlenku nezastaví nikdo a ničím. Bude se předávat dál, těm mladším, budou se psát listy, bude se šířit a klidně znovu bez elektroniky. Ideje dávné, za hranicemi časů rodily se v člověku. Neslibují ráj, ani spásu. Jen mnohem kvalitnější život všem.

Úspěch civilizace a neměří se množstvím milionářů, ale utěšenou situací těch, kteří jsou na nejnižších společenských stupních. Splnění všeho a zahájení komunismu je spjato se zrušením těchto společenských a ekonomických struktur.

To je třeba chápat. Pochopit význam …

Číst více

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *