Pospolitost

Civilizace jde kupředu, a kam oko pohlédne, vše řídí počítače. Stále však máme kapitalismus. Jaké požadavky na svou životní úroveň mají majitelé robotů a automatických výrobních a obchodních linek? Co nejvyšší, samozřejmě. I komunismus může být spjat s moderními technologiemi, ale hlavně s organizací celého lidského společenství. Jak by mohly supertechnologie existovat a ulehčovat práci v komunismu? Obdobně, jen s tím rozdílem, že komunisté nenechají vykořisťovat nejen člověka člověkem, ale ani člověka strojem. Naopak. Robot musí být ekonomickým přínosem pro celé společenství, ne pouze pro majitele nebo pronajímatele tohoto výrobního prostředku.

Pravdou je, že „na světě není hlad proto, že bychom nedokázali nasytit chudé, ale protože nedokážeme nasytit bohaté!“ – ale hlavně, neměli bychom nejdříve řešit problémy naší planety dřív, než se pokusíme kolonizovat vesmír? Pojďme se místo pohledu na hvězdy věnovat chvíli věcem přízemním. V úvodu je psáno, že snahou Projektu Futurum je sjednotit levicové strany a zahájit trvalé úsilí o společenské změny u nás i ve světě vedoucí ke skutečné demokracii, svobodě, socialismu, prosperitě a míru mezi národy! Ano, ale nejdříve se musíme spojit jako lidé, kteří takovouto snahu očekávají a tuto iniciativu ocení.

Kdo vlastně přinesl lidstvu myšlenku kolektivní správy? Byl to Marx, Thomas More, Platón, nebo Ježíš Kristus? Byla snad komunismem již prvobytně pospolná soužití lidí pravěku? Lze hledat základy v rodových statcích slovanských kmenů či později klášterech a kibucech? Těžko říci. Co však víme jistě je to, že režim nastolený doktrínou KSČ v Československu rozhodně komunismem nebyl, jak se nám snaží namluvit současná politická elita. Ale! Proč tehdy v ČSSR nikdo hlady netrpěl a dnes žijí (ne)jen v USA a EU desítky milionů lidí pod hranicí chudoby? Jak je vůbec možná existence tzv.pracující chudoby? Vždyť je to vlastně otroctví – pracovat a přitom mít hlad, strádat, neprospívat a jen makat.

Pracovat by měli všichni lidé. Pracovat tak, aby každý článek společnosti žil na jisté úrovni, mohl se vzdělávat a měl nejen co do úst, ale aby měl i léky, ošacení, střechu nad hlavou a potřeby pro život včetně čisté vody a vzduchu, tepla a bezpečí. Až budou tyto podmínky splněny na celé planetě, pro všechny pracující lidi a nebude přitom nikdo chtít víc než má kdokoliv jiný s vědomím toho, že rovnost majetková je zároveň rovnost žádoucí vzhledem k bezpečí a toleranci k životnímu prostředí, pak nastane reálný komunismus. Nikdo by k takovému životu neměl být nucen násilím, ale výchova ke globální zodpovědnosti a prohlubování sociálního cítění bude jednoho dne nejen žádoucí, ale nutností.

Číst více

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *