Slepá víra

Současný režim a jeho přisluhovači lidem tvrdí, že vláda teroru, která povstala v „komunistických“ státech, byla nevyhnutelným důsledkem komunistické filosofie, jež je z podstaty nemravná a nenávistná. Je to lež. Účelová, propagandistická a pro mnohé velmi líbivá lež.

Ano, komunistické strany v minulosti tvořily sílu, kterou neváhali jejich představitelé použít a zneužít. Jenomže ani tzv. komunistické strany se nedržely základních tezí a hlavně je třeba vzít v potaz, že existují různé levicové směry. I komunismus má několik odnoží dle toho, jak je chápán a předkládán politickou mocí. Projekt Futurum si navždy musí zachovat lidskost. Nepokřivená idea komunismu je přece zcela v souladu s požadavky moderního chápání dobra a přátelství. Jde přece o zachování života na planetě Zemi! I proto vkládáme do znaku hnutí samotný Strom Života, jako symbol rozkvětu s pevnými kořeny a jistou budoucností.

Dnešní rétorika antikomunismu se vehementně snaží prosadit názor, že komunisté od samého svého počátku deklarují násilné zničení dosavadních společenských vztahů. Ano, v Komunistickém manifestu, který byl vydán roku 1848, existuje pasáž o násilném převzetí výrobních prostředků. Je však třeba si uvědomit, v jakém prostředí a jaké době Marx a Engels tento manifest psali a jaký vývoj následoval. Násilí je zlo. Představa KSČ i celého bolševického hnutí o tom, že pouze ve zbrani lze jít cestou socialismu je bludná a veskrze špatná!

Má-li být komunismus cíl, pak k němu nelze dospět jinak než ve svobodě a na základě dobrovolného přijetí primární myšlenky. Tvrdil-li pan Marx, že „cílů lze dosáhnout jen násilným svržením celého dosavadního společenského řádu“, jednoduše se mýlil.

Společného vlastnictví a odstranění třídních rozdílů mezi lidmi lze dosáhnout i prostou a demokratickou volbou občanů. Je možné se opřít o platnou Deklaraci lidských práv, která garantuje rovnost a důstojnost všech lidí, a tuto rovnost dovést k dokonalosti tak, aby nedocházelo k nepoměrům. Tak, aby každý, kdo pracuje, měl i prostředky k tomu, aby důstojně žil. Bohužel stále je u nás i ve světě početná skupina lidí, kteří žijí v chudobě a nouzi přesto, že pracují a to mnohdy více než tvrdě. V celém světě – včetně Číny, Evropy, Ruska i USA! Nepřehlížejme tuto skutečnost jen proto, že se zrovna právě teď máme relativně dobře.

Nevěřme slepě propagandě médií, politiků a rádoby odborníků, kteří se snaží vykreslit komunistické ideály jako přežitek. Socialistická cesta byla v minulosti nevábná a krutá, zneužita vládní mocí, proto je nutné vyhnout se zlu, ale nikoliv tolik potřebným změnám. On totiž humánní komunismus může posunout lidstvo globálně na vyšší úroveň. Technologickou, politickou i morální. Toho se někteří bojí. Jako čert kříže. Proto se často označuje tento levicový směr za nebezpečný a špatný.

Tak otevři oči, člověče! Vždyť kapitalismus se chrání násilím. Stačí si připomenout zásahy těžkooděnců na demonstracích během konání summitu G a dalších setkání světových finančních kruhů. Komunismus musí mít obecně humanistický rozměr.

Nový svět si žádá i novou generační podobu a svébytné kulturní rysy. Taková levice se ani v současném globálním chaosu neztratí. A taková levice je potřebná …

Číst více

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *