Teorie a aplikace

Lze číst i slyšet názor, že bylo jedno, jaký režim a na jakém kontinentu vyšel z Marxových myšlenek: Prostě vždy skončil špatně. Chudobou a nesvobodou. Jsou to právě komunisté, kteří by si měli klást otázku PROČ?! Co Marx podcenil? S čím nepočítal? V čem se mýlil?

Odpověď je nasnadě – v aplikaci a teoriích o životaschopné formě socialismu se spletl v možnosti násilné formy převzetí moci a v pokračování represivní nadvlády a potlačování jiného názoru. Respektive, měl pravdu jen do jisté míry. Diktatura, ať už je jakákoliv, má vždy omezené trvání. V minulosti už lidstvo poznalo spoustu zla a zotročení národů. Vždy se však nakonec karta obrátila a éra zla byla ukončena samotným vládcem, nebo rukou porobených.

Ano, právě komunisté musí křičet do světa, že je možné spravedlivého politického, ekonomického a společenského systému dosáhnout naprosto otevřenou názorovou tendencí a lidským přístupem. Jen s tou chudobou, jak bylo uvedeno, není možné souhlasit v celém rozsahu. V beztřídní společnosti je bohatství rozkládáno všem dle možností a zásluh jednotlivců a zdrojem bohatství je práce člověka. V kapitalismu je bohatství rozloženo nerovnoměrně mezi elitu a střední třídu kdy spodině zbývá jen nuzný přístřešek a půl dolaru na den!

Přitom je to právě kapitalismus, který vytváří ono bohatství z práce lidí střední a nejnižší třídy, ale také kořistnými válkami a podmaněním si dalších území a pracovní sil, trhů a zdrojů surovin!

Možná že si přeci jen Marx byl vědom těchto skutečností, podcenil však hlavně kapitalismus samotný. Došlo totiž k tomu, že dravý systém západu nakonec uplatil a přesvědčil elity socialistického sektoru. Totiž například Sovětský Svaz nepadl ve válce, nepadl proto, že by pod tíhou stávek a demonstrací občanů musel kapitulovat. Nedošlo ani ke krachu ekonomiky. Tehdejší hesla, jako „Glasnosť“ a „Perestrojka“ měly jedno společné: Reálný rozpad systému vlády komunistické strany a postupný přechod k tržní ekonomice západního modelu.

Problém lze spatřit v tom, že k těmto změnám (nejen v SSSR) došlo direktivně a nikoliv z vůle národů. V některých zemích dokonce byla i samotná revoluce pouhou konstrukcí, která nakonec podepřela a nesla ovládnutí států západními korporáty.

Číst více

1 komentář

  1. SSSR se rozpadl díky zradě. Všechny ty reformy jen vedly k úpadku. Jak v sovětském svazu, tak v jeho satelitech. Nastala doba temná a období „urvi co můžeš“. Lidi, kteří si vydělávali poctivou prací zůstali dole a stali se z nich otroci systému.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *