Vůle k realizaci

Předně je třeba zdůraznit, že skrývat pojem „Komunismus“ je marné, zbytečné a zpátečnické. Přejmenování je především ústupová strategie. Není v tom politická prozíravost a korektnost, spíše snaha udržet se ve světě, který ovládá prokapitalistická moc a touto cestou rozhodně nepůjdeme. Není proč se stydět za myšlenku komunismu. Ta idea nemůže za to, jak ji někdo v minulosti zneužil, pokřivil a diskreditoval. Jak už bylo uvedeno v jiných textech projektu, v žádné zemi na světě nebylo komunismu dosaženo a to z důvodu působení vnitřních i vnějších politických a ekonomických vlivů, nikoliv však proto, že by nebylo možné komunismu dosáhnout.

Často rádoby myslitelé píší a tvrdí, že komunismus jako ideologie je neuskutečnitelný, protože nepočítá s lidskou materialistickou podstatou. Krom toho je postaven na třídním boji, což pak nutně vede k napětí ve společnosti. Vysvětlení však existuje. Dokonce s částečným souhlasem. Ano – komunismus je a bude neuskutečnitelný, dokud lidé budou chtít pouze hromadit majetek pro sebe, dokud bude pro společnost měřítkem hodnot materiál a zboží, nemovitosti a výše bankovního konta. Jestliže většina pochopí, že mamon vede pouze k likvidaci nejchudších skupin obyvatelstva a k destabilizaci planetárních systémů pro nadprodukci a znečištění, jakmile většina pochopí, že pouze rovnoměrně rozložené bohatství lidstva zajistí dlouhodobé přežití civilizace a rozvoj, pak lze hovořit o komunismu.

Chce-li někdo polemizovat o třídním boji, pak je nanejvýš vhodné připomenout, že právě dnes probíhá třídní boj ve své nejhorší podobě! Kapitalismus likviduje pracující chudobu, likviduje zadlužené a další miliony lidí žene do spárů dluhů. Třídní společnost v současném kapitalistickém světě odporuje Listině práv a svobod, zákonům a v našich končinách i Ústavě ČR.

Komunismu lze dosáhnout. Jen je nutné lidem otevřít oči, vyvrátit lživá tvrzení, podnítit společnost k úvahám a představit jasný a pochopitelný program včetně projektu přeměny, představit negativa, pozitiva a hlavně vůli komunistů celou změnu realizovat jen a pouze s demokratickou podporou většiny obyvatelstva. Jen odvahu, přátelé – i klacek hozený pod nohy se dá přece překročit. Lidé jsou schopni žít v prostředí, kde jsou zajištěny základní podmínky – práce, bydlení, vzdělání, zdravotnictví, svoboda a mír – obzvláště, pokud tyto podmínky pro život budou mít všichni bez rozdílu. Bude-li komunismus dokonce aplikován globálně, pak i migrace postrádá smysl. Zatím stále však žijeme v kapitalismu a ten je příčinou nejen zmíněné migrační krize, ale i dalších neduhů a všeho neštěstí. Války a chudoba – to je současnost, z níž vyplývá, že právě současný kapitalismus je z dlouhodobého hlediska neudržitelný a sen o spravedlivém světě či udržitelném rozvoji zcela NEUSKUTEČNITELNÝ‼

Prožije komunismus obrození? Inu – proč ne! Stačí tak málo. Stačí, abychom všichni lidem trpělivě vysvětlovali, že vše špatné se odehrálo v minulém století. Vše špatné odvál čas, a přesto současní komunisté pamatují na doby bezpráví. Je třeba lidem říci, že moderní a humánní komunismus odmítá násilné praktiky, nesvobodu, že naopak hájí skutečnou demokracii a vůli občanů. Obhajuje rozvoj, vzdělanost, ekologii, právo, spravedlnost, solidaritu a rovnost mezi lidmi tak, jak tyto hodnoty deklaruje Listina práv a svobod‼ Je nutné lidem říci, že komunismus ukončí války a otevře stabilní a zdravé prostředí pro další rozvoj civilizace. A nejsou to nesmyslné bláboly, jak budou někteří poukazovat. Dělají to jen proto, aby zabránili pravdě vyjít najevo …

Číst více

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *