Zisk elitních skupin

Vyhlídky kapitalismu dnes nejsou o nic příznivější než v minulosti, jak se nám snaží podsouvat tzv. renomovaní ekonomové. Vyšší jsou pouze dluhy. Zadlužení domácností i jednotlivců, zadlužení států, i míra globálního dluhu. Mezinárodní měnový fond a další organizace pouze odsouvají krizi a pád!

Snad i proto ve světě znovu ožívá diskuze na téma komunismus. Snad i proto, že kapitalismus je ve slepé uličce. Pro svůj růst a prosperitu potřebuje nové zdroje, a ty už nejsou nikde na světě právě kapitalismu nakloněny! Ano, sice „dokud bude působit trh, který dokáže práci uspokojivě odměnit, není prostor pro levici.“ Jenomže ona odměna za práci globálně uspokojivá není a neustále rostou pouze příjmy a zisky elitních skupin „nadlidí“!

Jak si představit komunismus? Jde o společenský a ekonomický systém, který ctí člověka a jeho demokratickou volbu. Pro běžného občana je rozdíl oproti současnému kapitalismu v tom, že již nemusí pracovat v podniku, z nějž odplouvá většina financí na konta jednotlivců či dokonce do zahraničí. Ve společnosti komunistické má každý právo pracovat a za svou práci obdrží odměnu, kterou si zaslouží a která danému jedinci umožní spokojeně a bez dluhů v klidu bez stresu a strachu žít. Zavedení státních podniků, družstevních i akciových společností, v nichž mají sami zaměstnanci svůj kapitál, otvírá cestu ke svobodě.

Ani soukromé podnikání za podmínek, kdy nedochází k vykořisťování jiného člověka a využívání jeho schopností, však zakázáno není. Vždyť komunisté netouží v 21. století po moci – chtějí pouze změnit systém tak, aby si občané dané země nebo unie mohli vládnout sami přesně dle svých schopností a potřeb svých rodin, své obce, svého kraje a dalších územních celků.

Projekt Futurum zároveň odmítá dosáhnout změn násilím nebo podvodem. Chce stát za pravdou ve prospěch humanity a proekologických procesů. V zájmu projektu je mimo jiné ukončení válek ve světě. Ukončení vykořisťování člověka člověkem. Ukončení likvidace přírody a ekosystémů planety. Ukončení nepřehledných dotačních programů. Je nutné – namísto šíleného zbrojení – směřovat finance efektivně ve prospěch vzdělávání a technologického pokroku.

Daňový systém lze upravit ve prospěch občanské společnosti. Je potřebné obnovit dialog a diskuze o dalším směřování zahraniční, unijní i celosvětové politiky a ekonomiky, vše završené konkrétními výstupy, dohodami a spojenectvím Míru, práce a solidarity. Již nejde jen o něčí prospěch a politické fráze.

Je třeba pochopit, že nastolení demokratického socialismu, nebo přímo komunismu neznamená nutně násilnou revoluci. Dílo Karla Marxe nevychází ze současného stavu světa a lidského vědomí a není jedinou a pevně danou základnou či poučkou pro přechod mezi společenskými systémy. Demokratické, dobrovolné a svobodné rozhodnutí jednotlivců, národů a civilizace přijmout komunismus za směr pro budoucnost je nutné respektovat. Cílem komunistické myšlenky zároveň nesmí být persekuce ať už politické, nebo ekonomické. Moderní pojetí sebou přináší i perspektivu důsledného plnění lidských práv!

Možné také je, že další stádium kapitalismu je právě komunismus. A stačí tak málo k tomu zlomu a změně struktur. Stačí jen opadnutí touhy po vlastnictví. Dobrovolné a přirozené. Snad i  ztráta potřeby vlastnit a naopak růst hodnoty celospolečenské správy majetku a jeho sdílení.

Předpoklad těchto změn je skutečně vysoký. Místo negativního přístupu je lepší se nad touto problematikou zamyslet. Jde jen o čas. Vývojová linie je v podstatě jasná a bude-li síla lidstva větší než moc elitních skupin, dojde k tolik potřebným změnám …

Číst více

2 komentáře

  1. Ani soukromé podnikání v komunismu zakázáno není? To komouši říkali v padesátých letech taky a nakonec všechno sebrali všem. Nikdo nesměl podnikat a i ti, co nesli vejce na trh byli pod kontrolou. Tak co jako má být jinak? Se nedivte, že lidi nevěří nějaké terminologii levice jako tady patrně představujete. Agitka jako za Gottwalda. A myslím, že se nepletu.

    1. Přesněji. Podnikání za podmínek, kdy nedochází k vykořisťování jiného člověka a využívání jeho schopností, zakázáno není. Příklad: Podnikáte, třeba prodáváte vlastní produkty. Platíte řádně daně. Zaměstnáváte pomocníka. Pokud jeho životní úroveň není diametrálně odlišná od té vaší, při shodném pracovním čase a nasazení, pak je vše v pořádku. Možná časem zjistí podnikatel sám, že je lepší zapojit svůj um do většího a obecného celku.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *